Calendar spread op katoen (en enkele overwegingen)
29 september 2021
Grondstoffenrapporten
25 november 2021

Vergaderingen van Centrale Banken

De grootste marktmaker die de valutamarkt beweegt is de centrale bank, maar wat is een centrale bank?

De centrale bank is een openbare instelling die de valuta van een land of groep landen beheert en de geldhoeveelheid, letterlijk de hoeveelheid geld in omloop, controleert. Het hoofddoel van veel centrale banken is prijsstabiliteit. In sommige landen zijn centrale banken ook wettelijk verplicht te handelen ter ondersteuning van volledige werkgelegenheid.

Een van de belangrijkste instrumenten van een centrale bank is het vaststellen van de rente, de "kosten van geld", als onderdeel van haar monetaire beleid. De centrale bank is geen commerciële bank. Een particulier kan geen rekening openen bij een centrale bank of om een lening vragen en als overheidsinstantie wordt zij niet gedreven door winstbejag.

Verklaringen en notulen van de centrale bank

Uit de richtlijnen van de centrale banken nemen grote beleggers hun handelsbeslissingen. Trouwens, wie heeft de macht als niet degene die beslist over het al dan niet verlagen of verhogen van de rente? Wie stelt geldscheppingsprogramma's op? Wie neemt het beleid aan om de waarde van de afzonderlijke economieën en daarmee het gewicht van hun valuta's te vergroten of te verkleinen?

Hun beslissingen kunnen de fundamenten van een economie drastisch veranderen en vooral de ontwikkeling in de volgende maanden beïnvloeden. Dienovereenkomstig kunnen wij van deze situaties profiteren, precies zoals de grote beleggers (de investeringsbanken) dat doen.

Het is belangrijk om de verklaring en notulen te lezen die een centrale bank aan het einde van de vergadering vrijgeeft om op de hoogte te blijven van haar monetaire beleid.

Hieronder vindt u de belangrijkste centrale banken met links naar al deze belangrijke verslagen.

Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) is een van de belangrijkste centrale banken ter wereld en is een van de zeven instellingen van de Europese Unie. Het kapitaal van de bank is in handen van alle 27 centrale banken van alle EU-lidstaten. De bank heeft haar hoofdkantoor in Frankfurt, Duitsland, en vóór de bouw van haar nieuwe zetel bezette zij de Eurotower. De belangrijkste taak van de Bank is het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied en daarmee het behoud van de koopkracht van de gemeenschappelijke munt.

De Monetaire Beleidsbeslissingen van de ECB worden gepubliceerd in een persbericht om 13.45 uur CET op de dag van de vergadering van de Raad van Bestuur over het monetaire beleid. Onmiddellijk na de vergadering lichten de president en de vicepresident van de ECB het besluit toe tijdens de Persconferentie en Beantwoorden zij Vragen van journalisten. De persconferentie is live te volgen om 14:30 CET en kort daarna on demand.

Bank of England

De Bank of England is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk en het model waarop de meeste moderne centrale banken zijn gebaseerd. Opgericht in 1694 om op te treden als bankier van de Engelse regering, en nog steeds een van de bankiers voor de regering van het Verenigd Koninkrijk, is zij de achtste oudste bank ter wereld. Haar missie is het welzijn van de bevolking van het Verenigd Koninkrijk te bevorderen door het handhaven van monetaire en financiële stabiliteit. Dit omvat zaken als ervoor zorgen dat mensen veilig kunnen betalen, de kosten van levensonderhoud stabiel houden en ervoor zorgen dat mensen kunnen vertrouwen op bank- of betalingsdiensten.

De Bank of England publiceert het besluit van het Monetary Policy Committee samen met de Notulen van de vergaderingen om 12.00 uur op donderdag van die week. De driemaandelijkse Monetary Policy Reports bevatten de economische analyse en inflatieprognoses die het Monetary Policy Committee gebruikt om zijn rentebesluiten te nemen. Aan het einde van de pagina van elk Monetary Policy Report, kunt u het transcript van de persconferentie bekijken of lezen.

Swiss National Bank

The Swiss National Bank voert als onafhankelijke centrale bank het monetaire beleid van het land. Op grond van de grondwet en de statuten is zij verplicht te handelen in overeenstemming met de belangen van het land als geheel. Haar voornaamste doel is het waarborgen van prijsstabiliteit, rekening houdend met de economische ontwikkelingen. Aldus schept zij een passend klimaat voor economische groei.

De SNB voert in maart, juni, september en december een diepgaande Monetary Policy Assessment uit. Elk van deze beoordelingen resulteert in een monetair beleidsbesluit en de publicatie van een voorwaardelijke inflatieprognose voor de middellange termijn. De SNB zet de redenen voor haar besluiten uiteen in een persbericht en in een driemaandelijks monetair beleidsverslag dat in het Quarterly Bulletin wordt gepubliceerd.

Bank of Canada

De Bank of Canada is verantwoordelijk voor het formuleren van het monetaire beleid van Canada en voor het bevorderen van een veilig en gezond financieel stelsel in Canada. De Bank of Canada is de enige autoriteit die Canadese bankbiljetten uitgeeft, levert bankdiensten en geldbeheer voor de regering, en leent geld aan Canadese financiële instellingen.

De Bank voert het Monetary Policy uit door de korte rente te beïnvloeden. Zij doet dit door op acht vaste data per jaar de doelstelling voor de dagrente aan te passen. Het driemaandelijkse Monetary Policy Report van de Bank of Canada's Governing Council presenteert de basisprojectie van de Bank voor inflatie en groei in de Canadese economie en haar beoordeling van de risico's. Op de pagina van elk Monetary Policy Report staat rechts een link naar de Persconferentie.

Federal Reserve

Het Federal Reserve System is opgericht op 23 december 1913 en bestaat uit verschillende lagen. Het wordt bestuurd door de door de president benoemde Federal Reserve Board of Governors. Twaalf regionale Federal Reserve Banks, gevestigd in steden in het hele land, reguleren en houden toezicht op commerciële banken in particulier bezit. Het Federal Open Market Committee (FOMC) bepaalt het monetaire beleid.

Het Federal Reserve System vervult vijf algemene functies ter bevordering van de goede werking van de Amerikaanse economie en, meer in het algemeen, het algemeen belang. De Federal Reserve

  • voert het monetaire beleid van de natie ter bevordering van maximale werkgelegenheid, stabiele prijzen en een gematigde langetermijnrente in de Amerikaanse economie;
  • bevordert de stabiliteit van het financiële stelsel en tracht systeemrisico's tot een minimum te beperken en in te dammen door middel van actief toezicht en betrokkenheid in de VS en daarbuiten;
  • bevordert de veiligheid en soliditeit van individuele financiële instellingen en houdt toezicht op hun invloed op het financiële stelsel als geheel;
  • bevordert de veiligheid en efficiëntie van het betalings- en afwikkelingssysteem door middel van diensten aan het bankwezen en de Amerikaanse overheid die transacties en betalingen in Amerikaanse dollars vergemakkelijken; en
  • bevordert consumentenbescherming en gemeenschapsontwikkeling door consumentgericht toezicht en onderzoek, onderzoek en analyse van nieuwe consumentenvraagstukken en -trends, economische ontwikkelingsactiviteiten voor de gemeenschap en het beheer van consumentenwet- en regelgeving.

Het FOMC houdt acht regelmatig geplande vergaderingen gedurende het jaar en andere vergaderingen als dat nodig is. Links naar Beleidsverklaringen, Projectiemateriaal, Persconferentie en Notulen staan in de Calendars's. De notulen van regelmatig geplande vergaderingen worden drie weken na de datum van het beleidsbesluit vrijgegeven.

Bank of Japan

De Bank of Japan, als centrale bank van Japan, bepaalt en voert het monetaire beleid uit met als doel het handhaven van prijsstabiliteit. Prijsstabiliteit is belangrijk omdat het de basis vormt voor de economische activiteit van de natie. Bij de uitvoering van het monetaire beleid beïnvloedt de Bank de rentevorming ten behoeve van valuta- en monetaire controle door middel van haar operationele instrumenten, zoals geldmarkttransacties.

De Bank of Japan houdt in de loop van het jaar acht reguliere vergaderingen en indien nodig andere vergaderingen. Links naar de beleidsverklaringen, het Outlook Report (The Bank's View), de Summary of Opinions en de Notulen staan in dee Calendars's.

Reserve Bank of Australia

De Reserve Bank of Australia is de centrale bank van Australië en verleent ook bepaalde bankdiensten aan de Australische regering en haar instanties en aan vele overzeese centrale banken en officiële instellingen. Daarnaast beheert zij de goud- en deviezenreserves van Australië. De RBA heeft twee raden: de Reserve Bank Board, die verantwoordelijk is voor het monetaire beleid en de financiële stabiliteit, en het beleid van de Bank inzake andere aangelegenheden, met uitzondering van het betalingssysteembeleid; en de Payments System Board, die verantwoordelijk is voor aangelegenheden in verband met het betalingssysteembeleid. De Bank wordt geleid door de gouverneur.

De Reserve Bank Board is verantwoordelijk voor het formuleren van het Monetary Policy. De Reserve Bank stelt de beoogde "cash rate" vast, de marktrente op daggeld. De Statement on Monetary Policy bevat de beoordeling door de Bank van de huidige economische omstandigheden, zowel nationaal als internationaal, samen met de vooruitzichten voor de Australische inflatie en productiegroei. De verklaring wordt vier keer per jaar uitgegeven. Twee weken na elke vergadering worden de Minutes of the Monetary Policy vergaderingen van de Reserve Bank Board gepubliceerd.

Reserve Bank of New Zealand

De Reserve Bank of New Zealand is de centrale bank van Nieuw-Zeeland. Zij werd op 1 augustus 1934 opgericht bij de Reserve Bank of New Zealand Act 1933 en gaf in 1934 haar eerste bankbiljetten uit. Hoewel het geen overheidsdienst is, is de RBNZ sinds 1936 volledig eigendom van de regering van Nieuw-Zeeland.

Het monetaire beleidskader van Nieuw-Zeeland is naar de huidige internationale normen conventioneel. De RBNZ gebruikt het monetaire beleid om de prijsstabiliteit te handhaven, het maximale duurzame werkgelegenheidsniveau te ondersteunen en de inflatie op middellange termijn gemiddeld tussen 1 en 3% te houden. De Reserve Bank of New Zealand voert het monetaire beleid uit door de Official Cash Rate (OCR) vast te stellen, die zeven keer per jaar wordt herzien. De Reserve Bank publiceert elk kwartaal haar Monetary Policy Statement (MPS).

De vergaderkalender van de belangrijkste centrale banken voor dit jaar vindt u op de pagina Vergaderkalender centrale banken 2024. U kunt de belangrijkste macro-economische gegevens ook volgen met de Economische Kalender, zodat u altijd up-to-date blijft.

David Carli
David Carli
David is een financieel analist met meer dan 29 jaar ervaring (twee jaar als fondsbeheerder) in valuta en grondstoffen. Hij werkt samen met een grote Europese beleggingsmaatschappij in grondstoffen en is de auteur van verschillende succesvolle boeken over handel en financiële markten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.