Alle bestanden en informatie op deze website op https://tradingwithdavid.com zijn auteursrechtelijk beschermd door Trading with David, en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, gekopieerd, gewijzigd of aangepast zonder onze schriftelijke toestemming. Onze website kan onze dienstmerken of handelsmerken bevatten, evenals die van onze filialen of andere bedrijven, in de vorm van woorden, afbeeldingen en logo's.

Uw gebruik van onze Website of Diensten geeft u geen recht of licentie om onze dienstmerken of handelsmerken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trading with David.

Onze Inhoud, zoals u die aantreft op onze Website, Website en Diensten, is beschermd onder lokale en buitenlandse auteursrechten. Het kopiëren, verspreiden, gebruiken of publiceren door u van dergelijke Inhoud is ten strengste verboden. Uw gebruik van onze Website en Diensten verleent u geen eigendomsrechten op onze Inhoud.

 

Handhaving van het auteursrecht

Trading with David neemt de bescherming van haar auteursrecht zeer serieus.

Indien Trading with David ontdekt dat u in strijd met de bovenstaande licentie gebruik hebt gemaakt van haar auteursrechtelijk beschermd materiaal, kan Trading with David een gerechtelijke procedure tegen u aanspannen waarbij een geldelijke schadevergoeding wordt geëist en een bevel wordt uitgevaardigd om u te beletten dit materiaal te gebruiken. U kunt ook veroordeeld worden tot het betalen van juridische kosten.

Als u zich bewust wordt van enig gebruik van de auteursrechtelijk beschermde materialen van Trading with David dat in strijd is of kan zijn met de bovenstaande licentie, meld dit dan onmiddellijk aan ons.

Copyright © 2023 Trading with David. Alle rechten voorbehouden.